Okužbe med zaposlenimi ohromile prehrambeno predelovalni sektor

Okužbe med zaposlenimi ohromile prehrambeno predelovalni sektor

Dnevne novice o okužbah s korono v živilski industriji, ne le med predelovalci mesa, ampak tudi v sadjarskem sektorju. Bodite obveščeni prek naše časovnice.

18. junij 2020

Največja klavnica v Tönniesu po velikem številu koronskih okužb zapre svoja vrata

V nemškem mesnopredelovalnem podjetju Tönnies v Rheda-Wiedenbrücku, kjer je nastal velik izbruh korone, je vsem zaposlenim odrejena 14-dnevna karantena. V izolacijo so napoteni tudi ljudje izven podjetja, ki so bili pred kratkim na lokaciji klavnice. Gre re za 7000 ljudi.

Na testiranju med 983 zaposlenimi je bilo ugotovljeno, da je 657 ljudi v klavnici okuženih in pozitivnim s koronavirusom. Predhodno, je podjetje poročalo o 128 pozitivno testiranih zaposlenih. Skupina je napovedala, da bo sprejela dodatne ukrepe za preprečevanje širjenja.

Zaradi zaustavitve proizvodnje v Tönnies v Rheda-Wiedenbrücku bo na nemški trg vstopilo približno 20% manj mesa. Z zmogljivostjo zakola 60.000 prašičev na dan velja za največjo klavnico v Nemčiji.

Vir: Top Agrar

17. junij 2020

Van Rooi Meat pričakuje, da se bo do konca tega tedna vrnil s polno zmogljivostjo

Van Rooi Meat v Helmondu pričakuje, da se bo do konca tega tedna vrnil s polno zmogljivostjo. Tiskovni predstavnik podjetja to potrjuje. 28. maja je predsednik Varnostne regije Brabant-Jugovzhod določil, da mora podjetje za nekaj dni zapreti svoja vrata, ker je bilo večje število zaposlenih pozitivnih s koronavirusom. Po naknadnem oziroma ponovnem testiranju zaposlenih z novimi ugotovitvami okužb so zaprtje klavnice podaljšali do torka, 16. junija.

V torek, 9. junija, je podjetje Van Rooi Meat začelo obratovati v omejenem obsegu. Ker se je testno obdobje obratovanja pozitivno izkazalo, je podjetje lahko od sobote, 13. junija, postopoma in nadzorovano dodatno stopnjevalo poslovni proces. Vsi zaposleni v podjetju Van Rooi Meat so bili nedavno negativno testirani. Poleg tega vsak dan poteka zdravstveni pregled zaposlenih ob njihovem prihodu.

Podjetje je pokazalo, da izpolnjuje vse zahtevane ukrepe glede varstva pri delu, potovanja in bivanja zaposlenih. Pred prvim pregledom je bilo v podjetju poskrbljeno za temeljito čiščenje, prav tako so se prilagodile sprehajalne poti na lokaciji podjetja ter so bili opravljeni zdravstveni pregledi. V prihodnjem obdobju bodo med podjetjem in GGD Varnostno regijo potekali redni stiki, pri čem se bo preverjalo ali se sledi predpostavkam in dogovoru.

Vir: Varnostna regija Brabant- Zuidoost/Omroep Brabant

10. junij 2020

Inšpektorat SZW je začel projekt “Inšpekcija klavnic – korona”

Inšpektorat SZW je projekt “Inšpekcija klavnic – korona” začel 8. junija 2020, v prihodnjih tednih pa se bo pregledalo številne vnaprej določene klavnice. To zadeva klavnice za govedo, prašiče in perutnino. Ti inšpekcijski pregledi se osredotočajo tako na potencialne prevare na trgu dela kot na pogoje na delovnih mestih zaposlenih. Minister Koolmees za socialne zadeve in zaposlovanje je o tem poročal Predstavniški Hiši na vprašanja SP.

Inšpektorat SZW nadzira nezdrave in nevarne razmere na delovnem mestu na podlagi zakona o delovnih razmerjih. To velja tudi za nezdrave in nevarne situacije, ki so posledica nevarnosti okužbe z koronavirusom. Poleg tega bo inšpektorat SZW v najkrajšem možnem času odgovoril na pritožbe in obvestila. Razmere lahko inšpektorat preveri z inšekcijskim pregledom na sami lokaciji.

Inšpektorat SZW lahko izvršilno ukrepa na različne načine, na primer tako, da naloži formalno zahtevo z ukrepi, ki jih mora sprejeti zadevni delodajalec v določenem roku. Neupoštevanje teh ukrepov lahko privede do nadaljnjih ukrepov, kot sta upravna globa ali upravna prisila, da delodajalec izpolni svoje obveznosti.

Na vprašanja D66 državni sekretar Van Ark za socialne zadeve in zaposlovanje obvesti Predstavniško Hišo, da je inšpektorat SZW do 1. junija preiskal 17 klavnic. Inšpektorat SZW ni omejil ali prekinil obratovanje nobenih klavnic. Odločitve o začasnem zaprtju nekaterih klavnic je sprejel pristojni organ, predsednik ustrezne varnostne regije.

Vir: Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje

8. junij 2020

Proizvodnik mesnih izdelkov Van Rooi v Helmondu ponovno obratuje omejeno

Van Rooi Meat v Helmondu je v torek, 9. junija ponovno začelo obratovati v omejenem oziroma delnem obsegu. To potrjuje varnostna regija Brabant Jugovzhod. Za pripravo ponovnega zagona dejavnosti 16. junija je bilo dogovorjeno, da lahko družba – pod strogimi ukrepi in ob stalnem usklajevanju z GGD in varnostno regijo – uvede poskusno obdobje obratovanja v omejenem obsegu. S testno skupino je delo pod strogimi pogoji ponovno začelo potekati omejeno tako v pisarnah kot v klavnici sami.

Za začetek poskusnega obdobja v omejenem obsegu so morale biti izpolnjene stroge zahteve glede varstva pri delu, potovanja in bivanja zadevnih zaposlenih. Klavnico je očistilo specializirano podjetje in moralo je sestaviti protokol za dnevno oceno zdravja in dobrega počutja zaposlenih.

Testno skupino sestavlja največ 300 zaposlenih. Podjetje Van Rooi je bilo prisiljeno zapreti svoja vrata, saj je bilo v naključnem vzorcu 17% zaposlenih pozitivno testiranih na koronavirus. V kolikor bo preizkusno obdobje potekalo nemoteno, se lahko podjetje v sredo, 17. junija, ponovno popolnoma odpre.

Vir: Varnostna regija Brabant- Zuidoost /Omroep Brabant

5. junij 2020

Del klavnic pozabljenih; GGD ne testira korone povsod

Medtem ko število okužb s korono v klavnicah po vsem svetu povzroča nemir, zaposleni niso povsod testirani. Nacionalni GGD je sporočil, da ne bo obiskal vseh klavnic. To so posebej določili minister Schouten, sindikati in industrija sama.

Nekatere klavnice bodo zato zaenkrat ostale izključene. Na primer, GGD Hart za Brabant pravi, da je naključno preveril le Vionu v Boxtelu. To pomeni, da drugih klavnic, kot sta Vion v Tilburgu in Vitelco v Den Boschu, niso obiskali. »Vprašanje je, ali bomo to storili. To je deloma odvisno od posveta z ministrstvom za kmetijstvo, naravo in kakovost hrane, «je dejal tiskovni predstavnik.

Preberite več v Brabant dnevnem časopisu

3. junij 2020

Vion ponovno odpre proizvodno lokacijo v Groenlu

Vion Food Group bo proizvodno lokacijo v Groenlu odprl v četrtek, 4. junija, po odobritvi varnostne regije Severnega in Vzhodnega Gelderlanda. Vion uvaja protokol o skladnosti za celotno organizacijo z dodatnimi ukrepi, ki temeljijo na protokolu, ki je prav tako začel veljati v Boxtelu 2. junija. Protokol zagotavlja zaščito zaposlenih, tako da lahko vsi zaposleni nemoteno nadaljujejo z delom brez zdravstvenih težav. Vion je ta protokol o skladnosti uvedel na vseh proizvodnih mestih. GGD spremlja sklenjene dogovore.

Vir: Vion Food Group

2. junij 2020

Van Rooi Meat v Helmondu bo zaprto do 16. junija

Predsednik varnostne regije Južni vzhod Brabant se je 2. junija odločil, da bo zaradi okužb zaposlenih s koronavirusom za 14 dni podaljšal zaprtje podjetja Van Rooi Meat v Helmondu. To pomeni, da bo družba ostala zaprta do 17. junija. Ta odločitev je bila sprejeta v posvetovanju z RIVM.

Povprečna stopnja okužb zaposlenih v prvem vzorcu je bila 16%, v drugem vzorec pa 17,7%. Stopnja kontaminacije testiranih zaposlenih v klavnici je 22,5%. Zaradi tako visokega odstotka je prisoten vir onesnaženja. Da se virus ne bi širil, bodo vsi zaposleni v podjetju Van Rooi Meat v Helmondu od torka, 2. junija, 14 dni v karanteni. Zaposlenim bo prepovedano delo, kar pomeni, da bodo še naprej prejemali plače in ne bodo smeli opravljati delo drugje.

Ker vsi zaposleni gredo v karanteno, ni treba opravljati dodatnih testov. Za spoštovanje karantene so odgovorni zaposleni sami. Poleg tega je njihov delodajalec Van Rooi Meat odgovoren tudi skupaj z agencijo za zaposlovanje. Redni inšpekcijski organi nadzorujejo skladnost.

Podjetje sprejema dodatne ukrepe, da bodo zaposleni lahko varno delali ob ponovnem odprtju podjetja. Takšni ukrepi so čiščenje v sklopu specializiranega čistilnega podjetja ter priprava in izvajanje protokola za dnevno oceno zdravja in dobrega počutja zaposlenih. V podjetju Van Rooi Meat v Helmondu dela približno 1.700 ljudi.

Vir: Varnostna regija Brabant-Zuidoost

2. junij 2020

Tudi okužbe s korono med zaposlenimi v sadjarskem sektorju

GGD Gelderland-Zuid preventivno testira 160 od skupno 600 zaposlenih v podjetju Fruitmasters v Geldermalsenu in vseh 80 zaposlenih v podjetju Vogelaar-Vredehof v Enspijku za koronavirus. To deloma zadeva delovne migrante. Zaposleni, ki bodo testirani, lahko prihajajo na delovno mesto, vendar morajo ostati v karanteni na domu oziroma izven delovnega mesta, dokler se ne ugotovi, da niso okuženi.

Fruitmasters in Vogelaar-Vredehof

Konec prejšnjega tedna so okužbe odkrili pri Fruitmasters in Vogelaar-Vredehof. GGD Gelderland-Zuid je opravil raziskave virov in stikov. Preiskava virov in stikov je razkrila 31 tesnih stikov z ljudmi, ki so bili predvidoma okuženi in testirani. Od tega je bilo ugotovljeno, da je 13 zaposlenih okuženih s koronavirusom. Po nadaljnjih raziskavah v podjetjih se zdi vir okužb jasen. Verjetno so se okužbe večinoma širile v pisarniškem prostoru vsakega od navedenih podjetij.

Glede na rezultate testa med 240 zaposlenimi se ugotovavlja, ali so potrebni nadaljnji ukrepi. V torek, 2. junija, so zaposleni prejeli osebno pismo z navodili za karanteno na domu ob delu.

Vir: GGD Gelderland

2. junij 2020

Vion zaostruje protikoronske ukrepe za lokacijo v Boxtelu

Vion Food Group po nasvetu GGD zaostruje skladnost z vsemi protikoronskimi ukrepi na proizvodni lokaciji v Boxtelu. GGD je testiral 105 zaposlenih v Boxtelu, za 18 pa se je izkazalo, da so pozitivni. Večina teh ima blage do zmerne zdravstvene težave. Preiskava virov in stikov GGD še ni zaključena. Pozitivno testirani zaposleni so delali v določenih delih in enotah podjetja.

Vzorec in analiza rezultatov s strani GGD zagotavljata dodatna spoznanja. Pozitivno testirani zaposleni so v glavnem dejavni na “hladnih območjih”, kot sta razsekovalnica in reja. V drugih poslovnih enotah, kot je klavnica, niso odkrili okužb. Vion uvaja protokol o skladnosti za celotno organizacijo z dodatnimi ukrepi za določene dele podjetja. Protokol mora zagotavljati, da lahko vsi zaposleni nemoteno nadaljujejo z delom brez zdravstvenih težav. Vion bo ta protokol o skladnosti uvedel tudi na drugih proizvodnih lokacijah. GGD spremlja sklenjene dogovore.

Od torka, 2. junija, bo Vion v Boxtelu opravljal vsakodnevno obsežno čiščenje in dezinfekcijo, da bi zmanjšal možnost prisotnosti virusa COVID-19. Poleg običajnega čiščenja in razkuževanja delovnega prostora bo to vključevalo tudi razkuževanje celotnega prostora s pomočjo aparata za razkuževanje zraka. Vion se je strinjal, da bo z GGD seznanil z vsakim novim spoznanjem.

Vion poleg tega uvaja vsakodnevni zdravstveni pregled, ki vključuje oceno zdravja in dobrega počutja vseh zaposlenih ob vstopu v podjetje. Posebna pozornost je namenjena zdravju in počutju delovnih migrantov. Vion je za to že sprejel dodatne ukrepe v okviru koronavirusa na področju bivanja in potovanju zaposlenih in jih nenehno skuša izboljšati.

Zaposleni, ki so bili testirani negativno na koronavirus, lahko nemoteno delajo pod pogojem, da ne vložijo nobenih pritožb v roku 24 ur. Zaposlenim, ki so bili pozitivno testirani in kažejo simptome, se odredi karantena na domu, dokler ne kažejo več simptomov v preteklih 24 ur.  Na delo se lahko vrnejo šele, ko mine vsaj 7 dni od pozitivnega rezultata na testiranju. Zaposleni, ki so bili pozitivno testirani in nimajo simptomov, ostanejo v samoizolaciji na domu za naslednjih 72 ur. Če se pojavijo pritožbe v tem obdobju se upošteva politika iz prejšnje točke. V času, ki ga je treba določiti, bo GGD ponovil naključno preverjanje med zaposlenimi v podjetju.

GGD je družbo Vion obvestil, da se lahko ponovno oceni možnost za nadaljevanje dela, če bo potek ukrepov in dodatna spoznanja virov in preiskave stikov tehten razlog za to. Poleg tega bo Vion strukturno sodeloval z GGD na področju medicinskih vsebin, na področju raziskav in nadzora ter v zvezi s postopki in sporazumi o kakovosti.

Vir: Vion Food Group

 29. maj 2020

Van Rooi Meat dicht tot en met dinsdag 2 juni 2020

Meso Van Rooi ne posluje do torka, 2. junija 2020

Predsednik varnostne regije Brabant-jugovzhod Jorritsma je v četrtek zvečer (28. maja 2020) sprejel odločitev o zaprtju mesnopredelovalnega podjetja Van Rooi Meat v Helmondu. To zaprtje velja od petka 29. maja do torka 2. junija.

Predsednik družbo zapira na podlagi 47. člena Zakona o javnem zdravju. Razlog zaprtja je neposredna nevarnost za javno zdravje. Prejšnji teden so bili uslužbenci NVWA (Nacionalne agencije za varnost hrane in potrošniških izdelkov) in KDS (Inšpekcijski nadzor kakovosti živalskega sektorja), ki delajo na tej lokaciji, testirani na koronavirus. Število teh uslužbencev se je izkazalo za pozitivnih na koronavirus. Nato je GGD Brabant-Zuidoost opravil naključno preverjanje in testiralo 130 ljudi, ki so zaposleni v podjetju. Rezultati testa so bili objavljeni nocoj: 21 zaposlenih je bilo pozitivnih (16 odstotkov).

Ti rezultati testov nakazujejo, da obstaja tveganje, da bo zadevno podjetje kratkoročno postalo kritično območje širjenja koronavirusa. Nadaljno opravljanje dela bo mogoče takrat, kadar bo varno za zaposlene. Poleg tega sta NVWA in KDS navedla, da bodo določeni zaposleni v podjetju (nadzorni veterinarji in uradni pomočniki) naslednjih nekaj dni preventivno izostali od dela. Zanje in za vse druge zaposlene se lahko delo znova opravlja šele, ko bo delovno mesto varno.

Pozitivno testirani zaposleni bodo o rezultatu obveščeni v petek zjutraj. Tem zaposleni in njihovim članom skupnega gospodinjstva se odredi 14-dnevna karantena. V ta namen je priskrbljen hotel v bližini.

Vir: Varnostna regija Brabant-Jugovzhod

29. maj 2020

Skupina VanDrie v klavnici meri telesno temperaturo

Od petka, 29. maja 2020, bodo pričeli z merjenjem telesne temperature ob prihodu zaposlenih in obiskovalcev v klavnicah skupine VanDrie. Temperaturo merijo proizvodni delavci, pisarniško osebje in obiskovalci v klavnicah Ekro, ESA, T. Boer in Ameco. Če je telesna temperatura nad 38 stopinj, bo osebi onemogočen dostop. Ta ukrep je poleg ukrepov, ki jih je podjetje že sprejelo za preprečevanje širjenja okužb nujen.

Beri dalje: De Kalverhouder

28. maj 2020

Vion Apeldoorn je v četrtek zjutraj spet odprl svoja vrata

Vionova klavnica v Apeldornu se je v četrtek zjutraj ponovno odprta. Varnostna regija Severni in Vzhodni Gelderland je družbi Vion do srede, 27. maja 2020, omogočila izpolnitev zahtev. Podjetje je v sredo zvečer sporočilo, da bo le te ukrepe spoštovalo. V četrtek zjutraj je bilo dovoljeno ponovno pričeti s procesi in zakol.

27. maj 2020

Vion bo drugače organiziral prevoz zaposlenih

Vion Food Group je predsednika varnostne regije Severnega in Vzhodnega Gelderlanda obvestil, da se odzivajo na njihov poziv k spoštovanju 1,5 metrov oddaljenosti ter ukrepov RIVM glede prevoza zaposlenih. Ti ukrepi bodo danes zvečer posredovani vsem zaposlenim. Agencije za začasno zaposlovanje in šoferji dobijo navodila za prevoz v skladu s pozivom varnostnih regij.

Po pogovoru z ministrom za kmetijstvo, naravo in kakovost hrane Schouten v sredo popoldne, 27. maja 2020, se je skupina iz Viona lotila konkretnega izvajanja poostrenih ukrepov, ki jih je predstavil sektor. Od četrtka, 28. maja, bodo avtobusi vsak dan na voljo za prevoz zaposlenih na delo in z dela.

Zaščitne pregrade med prevozom

Kljub nameščanju ustreznih pleksi pregrad, Vion strogo upošteva preventivnih ukrepov in skrbi za  pravilno izvedbo le teh. Do 1. junija se lahko prevaža 13 oseb na avtobusu namenjen za 50 oseb. Od 1. junija se bo to število v skladu s predpisi RIVM povečalo na 30 ljudi za vsak avtobus. Zaposleni morajo med vožnjo v potniškem avtobusu nositi zaščitne maske.

Ronald Lotgerink, izvršni direktor skupine Vion Food Group, navaja, da je podjetje domnevalo, da so zaposleni, ki živijo skupaj v istem gospodinjstvu, v predpisih o koronavirusu obravnavani kot eno gospodinjstvo. Po mnenju policije Apeldoorn to očitno krši omejitve RIVM. Razume položaj varnostnih regij in se zaveže, da se bo odzval njihovemu pozivu.

Vir: Vion Food Group

27. maj 2020

Ministrstvo zapre tudi klavnico Vion v Apeldoornu

Klavnica Vion v Apeldoornu je bila nemudoma zaprta v sredo, 27. maja, ker je 18 zaposlenih potovalo v istem kombiju, kljub drugačnem dogovoru, da zaposleni ne potujejo na takšen način. Zaradi takšnega ravnanja, varnosti ni več mogoče zagotoviti in je lokacija zaprta, poroča tiskovni predstavnik ministrstva za kmetijstvo, naravo in kakovost hrane. Koliko časa bo ukrep trajal, ni znano.

Beri dalje: NU.nl

26. maj 2020

Schouten: klavnica mora sama dokazati varnost

Klavnice morajo same sprejeti ukrepe, da bodo zaposleni lahko varno opravljali svoje delo. Minister Schouten je to povedal po posvetovanju z mesnim sektorjem v torek, 26. maja 2020.

“Dokazati morajo, da je varno za zaposlene.” Na posvetu so razpravljali tudi o prevozu in nastanitvi. Številni delavci v klavnicah so delavci migranti, ki gredo na delo skupaj s kombiji in skupaj bivajo.

Schouten is er niet op uit dat slachthuizen moeten sluiten. De slachthuizen hebben zelf de sleutel in handen, zegt ze. Als medewerkers van de NVWA constateren dat het niet veilig is om te werken, kunnen zij dat melden aan de inspectie en die kan dan besluiten een slachthuis dicht te doen. Ook de veiligheidsregio kan ingrijpen.

Schouten ne želi, da se klavnice zaprejo. Klavnice v svojih rokah držijo ključ do nemotenega poslovanja, pravi. Če uslužbenci NVWA ugotovijo, da delo ni varno, lahko o tem poročajo inšpektoratu, ki nato lahko zapre klavnico. Prav tako lahko varnostna regija odloča o delovanju podjetja.

Beri dalje: NOS.nl

25. maj 2020

Posledice okužb s koronavirusom v klavnicah

Mediji so pogosto poročali o klavnicah v povezavi s koronavirusom. Zakaj so zaposleni v mesnopredelovalnih podjetji bolj izpostavljeni virusu, še ni povsem jasno, lahko pa igrata vlogo nizka temperatura in visoka vlažnost na delovnem mestu. NVWA začasno izloča svoje veterinarje pri opravljanju dela v okuženih podjetjih. Kaj se zgodi, če NVWA vsem veterinarjem naroči popolno izločitev oz prenehanje dela v klavnicah? Morali bi zapreti vse klavnice. Ali bo v tem primeru Nizozemska kupovala velike količine mesa? In kako naj mesarji nadaljujejo s svojim poslovanjem? Izid pogovora s klavnicami v torek, 26. maja 2020, je ključnega pomena za preskrbo s hrano in preživetje številnih podjetij.

Ultimat

Ministrica Carola Schouten je postavila ultimat: v torek zvečer, 26. maja 2020, mora biti jasno, kaj bo sektor storil za preprečevanje okužb. To ne zadeva le delovnih pogojev, temveč tudi nastanitev in prevoz osebja do klavnic.

Brez pregleda, brez zakola

Nizozemska uprava za varnost hrane in potrošniških izdelkov (NVWA) je iz previdnosti odločila, da veterinarjem, ki so delali v podjetju Vion v Groenlu, odredi prenehanje opravljanje dejavnosti. Razlog za to je, da je bilo 45 zaposlenih pozitivno testiranih na koronavirus. Ker nobene živali ni dovoljeno zaklati brez navzočnosti veterinarja NVWA in uradnih pomožnih služb KDS, je bil zakol v klavnici ustavljen.

Ronald Lotgerink, izvršni direktor podjetja Vion, pravi, da je “zelo presenečen” nad velikim številom okužb na koronavirus v klavnici. “Sprejeli smo vse ukrepe, ki smo jih morali sprejeti.” Po mnenju Lotgerinka so inšpekcijski pregledi GGD pokazali, da je podjetje upoštevalo pravila RIVM. Vion pravi, da noben od okuženih delavcev ni kazal znakov bolezni. Podobno kot Schouten želi tudi podjetje v veliki meri izvajati preventivno testiranje.

Po drugi strani pa sindikati niso preveč presenečeni nad številom okužb v mesnem sektorju. Okužbe smatrajo kot logičen izid stroškovno učinkovitega, a ranljivega proizvodnega sistema, ki temelji na fleksibilnem delu in delovnih migrantih.

Klavnice so se že izkazale za bolj izpostavljene

Zakaj so predelovalci mesa tako izpostavljeni za virus, še ni jasno. V Združenih državah Amerike in Nemčiji so se morale klavnice po velikem številu okužb zapreti. V obeh državah so se delovne in življenjske razmere izkazale za kritične in delavci na delovnem mestu so težko upoštevali varnostno razdaljo. Nemčija je zato prejšnjo sredo sprejela zakon, ki od 1. januarja 2021 prepoveduje začasno delo pri predelovalcih mesa in izboljšuje delovne pogoje za delovne migrante.

Dodatni ukrepi za preprečevanje kontaminacije s koronavirusom

Vion Food Group neemt onmiddellijk aanvullende maatregelen om de coronabesmetting binnen haar bedrijven in te dammen. Daarnaast roept Vion de GGD GHOR en het Veiligheidsberaad op om alle medewerkers van haar vleesbedrijven preventief meermalig te testen op corona. Zo kan de vleesvoorziening van ons land blijvend worden voortgezet. Vion stelt alle beschikbare data van de naleving en toezicht op de eigen corona-protocollen ter beschikking.

Vion Food Group nemudoma sprejme dodatne ukrepe za preprečevanje okužb s koronavirusom znotraj svojih podjetij. Poleg tega Vion poziva GGD GHOR in Varnostni svet, naj izvedeta preventivne in redne teste na koronavirus za vse zaposlene v mesnih podjetjih. Na ta način lahko trajno nadaljujemo z dobavo mesa v naši državi. Vion deli vse podatke o skladnosti in nadzoru svojih lastnih protikoronskih protokolov.

Ničesar ne skrivamo

Ronald Lotgerink: »Nimamo kaj skrivati. Prispevamo k oskrbi hrane na Nizozemskem. Oblast nas je kot “ključni sektor” pozvala, da nemoteno nadaljujemo z delom v času koronske krize. Naši ljudje se temu vsakodnevno zavzemajo in spoštujejo predpise oblasti, kot so RIVM, GGD in NVWA. Inšpekcijski pregledi potrjujejo, da spoštujemo zahtevane ukrepe. Skladnost in nadzor nad našimi protikoronskimi protokoli v vseh naših podjetjih kaže tudi na to. Objavljeni bodo tudi javno. Kljub temu je veliko ljudi okuženih – sicer brez kakršnih koli zdravstvenih težav. In nihče ne ve, zakaj. Kljub temu smo se med preiskavo odločili za dodatne ukrepe. “

NVWA: Meso ni vir okužb

Dejstvo, da zaposleni predelujejo meso, verjetno ne vpliva na širjenje virusa, je za NU.nl povedala tiskovna predstavnica NVWA Tjitte Mastenbroek. Mastenbroek navaja, da okužbe v podjetju ne ogroža varnosti hrane. Prvo kot prvo nimamo znanih primerov, da bi se ljudje okužili z virusom preko hrane. Na to je že opozorila Evropska agencija za prehrano (EFSA, ur.). Poleg tega virus za preživetje potrebuje živi organizem in med tem, ko je meso predelano v tovarni in do takrat ko je dostavljeno potrošniku, je dovolj časa, da virus izumre. “

Se nadaljuje.

Slika: ©Mark Agnor/Shutterstock.com Vir: © Vakblad Voedingsindustrie 2020

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

Korona in ključni sektor

“Ostanite doma,” je Rutte dejal 16. marca. Od takrat se veliko Nizozemcev trudi po svojih najboljših močeh. Delajo od doma, srečujejo se s skupinami, prijavijo se v omrežja podjetij in...
Več

Prihodnost varnosti živil

Afera s konjskim mesom, salmonela v dimljenem lososu, vročina Q, ptičja gripa, pesticid fipronil v jajcih; bi si človek mislil, da je varnost hrane na Nizozemskem in v Evropi slaba....
Več

Gradnja in produkcija brez Korone

Kako se arhitekti industrijskih zgradb in distribucijskih centrov pripravljajo na “polmetrsko dobo”? “Resnična rešitev za otešitev koronavirusa je samo ena, in sicer tovarna brez ljudi. Robot ne more biti nosilec...
Več

GlobalData: Globalna mesna industrija upada za 5,3%

Dejavnost proizvajalcev mesa po Severni Ameriki še naprej povzroča nemir, saj nekateri predelovalci v večjih podjetjih, kot sta Tyson in JBS, še naprej obratujejo. Nenehne borbe med proizvajalci v industriji...
Več

Korona novice: Sealwise paneli dosežejo 99,8% eliminacijo virusov,kot sta SARS COV 1 in COVID-19

WAALWIJK – V boju proti življensko ogrožajočim virusom kot je COVID-19, je bistveno preprečevanje širjenja bolezni (kontaminacije). Področje medicine v ta namen dosledno preučuje načine za optimalno varovanje okolja. Sealwise Nederland...
Več
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest